Medicentos Para La Diarrea - Medicento Boadilla

medicento
Miguel Chaia ressalta que a obra da artista retrata os “aspectos da sociabilidade no meio rural e na cidade, a cultura popular, a cultura de massa e as representaes religiosas e mticas
medicentos para la diarrea
medicento boadilla